REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:
Koopera se zabývá sběrem, svozem a tříděním surovin - domácího odpadu, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku, přeprodejem dále použitelných věcí ve vlastních obchodech, nebo odvozem těch nepoužitelných k následné recyklaci, pracuje se sociálně vyloučenými osobami. Bilbao, Španělsko.
Založení a provoz coworkingových prostor umožňujících sdílení kancelářského zázemí a navazování spolupráce mezi podobně uvažujícími lidmi pracujícími na volné noze. Vídeň, Rakousko.
Smyslem této inovace je znovuvyužití starších vyřazených spotřebičů, které po opravě nabízejí za velmi přijatelné ceny. Před založením této služby byly tyto spotřebiče automaticky recyklovány. Ekorrepara spotřebiče opravuje a nabízí lidem, kteří si nemohou dovolit pořízení nového elektrospotřebiče. Bilbao, provincie Bizkaia, Španělsko (Baskitsko) .
Asociace Goiztiri funguje na bázi charitativní organizace a poskytuje komplex služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Barkaldo, Španělsko (Bastitsko).
Sdružení Grenselos-sdružení místních občanů založené v roce 2002, které se zaměřuje na komunitní aktivity v obci St.Andrä-Wördern. Dolní Rakousko, Rakousko.
Farma Vogt pronajímá rozparcelované pole zájemcům o pěstování vlastní zeleniny a poskytuje jim nezbytné poradenství, které nezkušení pěstitelé potřebují. Uživatelé se rekrutují zejména z řad obyvatel blízké Vídně, kde přístup k zemědělské půdě a možnost vlastního pěstování zeleniny neexistuje. Wolkersdorf-Obersdorf, země Dolní Rakousko.
Výzkum zlepšování kvality života a potenciálních úspor v oblasti poskytování služeb paliativní medicíny. Bilbao, Španělsko (Baskitsko).
Siel Bleu - je francouzská nezisková organizace pracující na bázi sociální firmy, která se specializuje na rozvoj cvičení pro seniory za účelem zlepšení jejich fyzické a psychické kondice stejně jako za účelem rozvoje vztahů v komunitě seniorů. Bilbao, Španělsko (Baskitsko).
GIVE-výzkumná laboratoř pro globální vesnice. Pracuje jako asociace pro výzkum nových forem života a osídlení ve věku digitální komunikace se speciálním zaměřením na potenciál venkovských oblastí, udržitelnosti a spolupráce. Kirchbach, Štýrsko, Rakousko.
Co-housing - komunitní bydlení je moderní způsob sousedského soužití, kombinující výhody soukromého a komunitního bydlení, který vznikl před 25 lety v Dánsku a rozšířil se po celém světě. Gabliz (Wienerwald - 10 km západně od Vídně), Rakousko.
DunaVision je iniciativou občanské společnosti v různých zemích dunajského regionu, je energickou výzvou svolávající podobně smýšlející občany a organizace v regionu ke společné tvůrčí práci a partnerství. Je o vytváření vizí a společné budoucnosti s cílem podpořit ekologické a sociální inovace a podnikání vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji v zemích podunajského regionu.
Respekt.net je crowdfundingová platforma (financovaná z dobrovolných příspěvků), která se snaží podporovat společensko-politickou angažovanost a sociální koexistenci. Byla založena jako reakce na nelidské politické slogany a narůstající netoleranci v naší společnosti. Respekt.net bojuje s těmito tendencemi podporováním občanů, aby byli aktivní a zapojili se do společenských změn. Rakousko.
Komunitní stavění domu z čistě přírodních materiálů - ze dřeva a ze slámy. Aspern Seestadt, Vídeň, Rakousko.
Soukromá základní a střední škola na okraji Vídně. Je již 20 let organizována jako svobodná škola, která podporuje individuální nadání a kreativitu a snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte včetně uměleckých oborů. Zvláštností právě této školy je její forma zapojení rodičů do chodu školy. Vídeň, Rakousko.
Restaurace fungující na systému Pay as you wish. Najíte se, co hrdlo ráčí, a zaplatíte, kolik sami uznáte za vhodné. Vídeň, Rakousko.
Instalace, montáž a údržba klimatizací - zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce. Bilbao, Španělsko (Baskitsko)
Náplní projektu je autodílna, kde si majitelé osobních automobilů pronajímají dílenský box s veškerým nářadím pro údržbu a lehčí opravy svých aut a díky asistenci mechaniků - zaměstnanců - si sami provádějí nutné opravy.
PostalRed je sociální družstvo se sídlem na okraji Bilbaa a 2 pobočkami v okolních obcích, které zajišťuje zásilkovou službu ve městě Bilbao a okolí prostřednictvím podporovaného zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Bilbao, Španělsko (Baskitsko)
SSI je družstvo, které zastřešuje několik dalších neziskových organizací zajišťující sociální služby. Jedná se o zajišťování sociálních služeb pro region Biskaia (část Baskicka). Biskaia, Španělsko (Baskitsko)
Podpora podnikání pro členy místní komunity ve východním Edinburghu pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sebe-zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Edinburgh, Skotsko.
Cílem projektu je snížit nezaměstnanost v regionu se zaměřením zvláště na mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, dále pak omezit nežádoucí jevy jako jsou alkoholismus a drogová závislost mladistvých a zároveň zamezit sociální izolaci obyvatel žijících v horských oblastech.
Sociální družstvo, které se zabývá výrobou tradičních ženských oděvů s ohledem na aktuální módní trendy.
Centrum sociálních služeb v městě Arouca, které bylo vybudováno na základě veřejné poptávky. Skládá se z několika služeb - především slouží dětem s mentálním postižením a poskytuje péči o staré lidi.
Zemědělské družstvo, které podniká v oblasti rostlinné výroby bez využití chemických prostředků – bioprodukce.
V obci Nespereira bylo vybudováno komplexní centrum sociální péče. Jedná se o domov důchodců, jesle, přechodné bydlení pro osoby, které si nemohou dovolit vlastní bydlení a pečovatelskou službu.
Družstvo, které se zaměřuje na shromažďování a uchování místních tradic. Tento základní cíl družstva byl rozšířen o zajištění pečovatelské služby v regionu.
Nezisková organizace, která v současnosti zaměstnává 6 profesionálních herců a hraje divadelní představení po celém Portugalsku.
Tradiční rodinný podnik, který nabízí různé pochoutky z regionálních produktů. Svou jedinečnou činností přispívá k zatraktivnění a konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu a zlepšuje povědomí obyvatel o regionu.
Sociální podnik, který pomáhá kreativním jednotlivcům a mladým lidem k naplnění jejich potenciálu. Provozují obchod, ve kterém jsou prodávány výhradně výrobky ze Skotska, které jsou vyrobeny kreativními mladými lidmi z různých oborů.
Skotské centrum pro sociální inovace, které nabízí prostor pro spolupráci mezi organizacemi, jejichž cílem je pozitivně působit na dosažení sociálních změn společnosti, stimulovat a podporovat sociální inovace.
Organizace, která realizuje národní kampaň zaměřenou na podporu bezpečného a efektivního náboru zaměstnanců z řad osob, které mají z minulosti trestní záznam.
Katalog inovací

Na tomto místě Vás chceme seznamovat se zahraničními inovacemi, které jsou realizovány v zemích našich zahraničních partnerů. Katalog sociálních inovací slouží jako inspirační banka pro všechny, kteří mají zájem změnit způsoby vlastní práce, nebo se chtějí jen inspirovat v přípravě vlastních projektů.

Základní informace jsou dostupné pro všechny. V případě, že chcete získat podrobnější popis inovace z katalogu, je nutné aby jste se zaregistrovali zde.

Přenos zahraničních zkušeností v online interaktivním katalogu sociálně orientovaných inovací je založen na osobních zkušenostech z krátkodobých stáží a studijních cest členů realizačního týmu u našich zahraničních partnerů. Katalog sociálních inovací je založen na komplexních případových studiích, které jsou prostředkem pro sdílení příkladů rozvoje inovací a lidského kapitálu nejen do venkovského prostoru.

2014 © CSI