REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Rodinné farmaření

Název inovace

Rodinné farmaření

Klíčová slova

Místo realizace inovace

Wolkersdorf-Obersdorf, země Dolní Rakousko

Jméno a krátký popis realizátora

Maria Vogt

Období realizace inovace

od roku 1991 do současnosti

Stručná anotace inovace

Farma Vogt pronajímá rozparcelované pole zájemcům o pěstování vlastní zeleniny a poskytuje jim nezbytné poradenství, které nezkušení pěstitelé potřebují. Uživatelé se rekrutují zejména z řad obyvatel blízké Vídně, kde přístup k zemědělské půdě a možnost vlastního pěstování zeleniny neexistuje. Aktivita podporuje vztah obyvatel města k zemědělství, kvalitním potravinám a kultuře DIY-do it yourself.

Datum vytvoření případové studie

6. 6. 2013

Rodinné farmaření
Farma Vogt pronajímá rozparcelované pole zájemcům o pěstování vlastní zeleniny a poskytuje jim nezbytné poradenství, které nezkušení pěstitelé potřebují. Uživatelé se rekrutují zejména z řad obyvatel blízké Vídně, kde přístup k zemědělské půdě a možnost vlastního pěstování zeleniny neexistuje. Wolkersdorf-Obersdorf, země Dolní Rakousko.
2014 © CSI