REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Goiztiri

Název inovace

  • Goiztiri

Místo realizace

  • Barkaldo, Bastitsko, Španělsko

Klíčová slova

  • sociální služba, přistěhovalci, vzdělávání

Jméno a krátký popis realizátora

Goiztiri-asociace sdružující komplexní skupinu sociálních služeb, které pomáhají integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Období realizace inovace

  • 1993 až do současnostitručná anotace

Stručná anotace

Asociace Goiztiri funguje na bázi charitativní organizace a poskytuje komplex služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením.

Její zaměření je velmi různorodé od primární prevence a poradenství pro lidi bez domova a imigranty, přes vzdělávací programy až po pracovní integraci.

Goiztiri má pět strategických oblastí intervence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením:

  1. Sociální a pracovní integraci
  2. Děti a dospívající
  3. Přistěhovalectví
  4. Sociální ekonomika
  5. Intervence v oblasti bydlení

Poskytuje komplexní paletu služeb přistěhovalcům, lidem bez domova nebo lidem v nevyhovujících sociálních podmínkách.

Základním znakem je komplexnost služeb, od služeb primární prevence, základního a profesního vzdělávání až po pracovní integraci prostřednictvím sociální firmy zaměřené logistickou přípravu různých kulturních akcí.

Specialitou je vlastní zeleninová farma, na které sociálně vyloučení pomáhají pěstovat zeleninu, kterou asociace dodává do maloobchodní sítě i maloodběratelům.

Datum vytvoření případové studie

26.7.2013
Goiztiri
Asociace Goiztiri funguje na bázi charitativní organizace a poskytuje komplex služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Barkaldo, Španělsko (Bastitsko).
2014 © CSI