REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Koopera

Název inovace

  • Koopera - Sběr, svoz a třídění surovin pomocí sociálně vyloučených osob

Místo realizace

  • Bilbao, Španělsko

Klíčová slova

  • recyklace, chráněné místo, sociální vyloučení, třídění odpadu, kontejner, přeprodej

Jméno a krátký popis

Koopera se zabývá sběrem, svozem a tříděním surovin - domácího odpadu, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku, přeprodejem dále použitelných věcí ve vlastních obchodech, nebo odvozem těch nepoužitelných k následné recyklaci.

Období realizace inovace

  • Organizace byla založena jako sociální podnik v roce 1990.

Stručná anotace inovace

Její činností je sběr, svoz a třídění odpadu, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku, a následným přeprodejem použitelných věcí ve vlastních obchodech.

Vytváří stálá chráněná pracovní místa pro osoby, žijící v podmínkách sociálního vyloučení a snaha o ochranu životního prostředí, za podpory Baskitské vlády.

Družstvo také započalo s výzkumem pro co největší využití i některých prozatím nerecyklovatelných surovin a materiálů.

Jednou z doplňkových činností je také odběr regionálních ekologických potravin a jejich prodej.

Organizace má 13 prodejen, dále 7 menších a jedna centrální základna ke svozu a zpracovávání odpadů, na území Baskicka a Kantábrie

Zaměstnanci jsou přijímání na pracovní místa v jednotlivých prodejnách, dále do oblasti přepravy, logistiky a samotného třídění a zpracování odpadů.

V současnosti má organizace 250 zaměstnanců a asi 300 dobrovolníků, převážně žen z řad Charity, kteří při úvazku jen asi 2h týdně zajišťují hlavně propagační činnost.

Koopera
Koopera se zabývá sběrem, svozem a tříděním surovin - domácího odpadu, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku, přeprodejem dále použitelných věcí ve vlastních obchodech, nebo odvozem těch nepoužitelných k následné recyklaci, pracuje se sociálně vyloučenými osobami. Bilbao, Španělsko.
2014 © CSI