REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

DunaVision

Název inovace

  • DUNAVISION
6 měsíců, 14 zemí - karavan změn na cestě vzájemného učení podél řeky Dunaje.

Klíčová slova

  • Dunavision, karavan změn, udržitelný rozvoj, společnost, ekologie, fórum

Místo realizace

  • Od pramene Dunaje v německém Schwarzwaldu k Černému moři v Rumunsku -3 000 km.

Jméno a popis realizátora

  • Skupina mladých lidí, kteří svou cestou sdílí vize o společné budoucnosti s místními obyvateli.

Období realizace

  • červen - září 2013

Stručná anotace

DunaVision je iniciativou občanské společnosti v různých zemích dunajského regionu, je energickou výzvou svolávající podobně smýšlející občany a organizace v regionu ke společné tvůrčí práci a partnerství.

Jde o vytváření vizí a společné budoucnosti s cílem podpořit ekologické a sociální inovace a podnikání vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji v zemích podunajského regionu.

Motto projektu: Každý jednotlivec je zdrojem změny, který může spoluvytvářet a podpořit udržitelný rozvoj, přispět k proměně hodnot a chování, spoluvytvářet a transformovat naši společnost.


Datum vytvoření případové studie

16.5. 2013

DunaVision
DunaVision je iniciativou občanské společnosti v různých zemích dunajského regionu, je energickou výzvou svolávající podobně smýšlející občany a organizace v regionu ke společné tvůrčí práci a partnerství. Je o vytváření vizí a společné budoucnosti s cílem podpořit ekologické a sociální inovace a podnikání vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji v zemích podunajského regionu.
2014 © CSI