REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Adrimag

Název inovace

  • Arouca Inclui

Místo realizace

  • Arouca, region Arouca, Portugalsko


Klíčová slova

  • nezaměstnanost, chodoba, alkoholismus, mládež, sociální začleňování
Jméno a krátký popis
  • Cílem projektu Arouca Inclui je snížit nezaměstnanost v regionu se zaměřením zvláště na mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, dále pak omezit nežádoucí jevy, jako jsou alkoholismus a drogová závislost maldistvých a zmírnit sociální vyloučení osob žijících v odlehlých horských oblastech.

Období realizace inovace
  • 2013 - 2016
Stručná anotace inovace

Projekt Arouca Inclui byl podpořen portugalských Ministerstvem práce a sociálních věcí a má za cíl zamezit nežádoucím jevům ve společnosti jako je chudoba, nezaměstnanost a sociální vyloučení.

Projekt získal podporu na 4 roky se zahájením v roce 2013. Realizace projektu byla podpořena hlavně z důvodu vysoké ohroženosti regionu v rámci celého Portugalska z hlediska řešených jevů.

Cílem projektu je snížit nezaměstnanost v regionu se zaměřením zvláště na mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, dále pak omezit nežádoucí jevy jako jsou alkoholismus a drogová závislost mladistvých (zvláště alkoholismus je v regionu palčivým problémem) a v neposlední řadě zmírnit sociální vyloučení osob žijících v odlehlých horských oblastech a vytvářet podmínky pro rozvoj agroturismu.

Hlavním nositelem projektu je město Arouca, které má 3000 obyvatel a spravuje okrsek s 22 000 obyvateli. Město je položeno v horské vnitrozemské oblasti severního Portugalska.

Realizátorem projektu je společnost Adrimag. Jedná se o místní akční skupinu, jejími členy jsou tedy zástupci veřejného i soukromého sektoru.

Veřejnou správu zastupuje 7 střediskových v severním Portugalsku, kde žije celkem 138 000 obyvatel. Sídlo organizace je v Arouca. Soukromý sektor zastupuje 26 podnikatelských subjektů. Adrimag byl založen v roce 1991 a jeho hlavním poslání je rozvoj venkovských oblastí v regionu působnosti.

Organizace funguje hlavně na dotační bázi, přičemž hlavním dotačním titulem je program LEADER.
Adrimag
Cílem projektu je snížit nezaměstnanost v regionu se zaměřením zvláště na mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, dále pak omezit nežádoucí jevy jako jsou alkoholismus a drogová závislost mladistvých a zároveň zamezit sociální izolaci obyvatel žijících v horských oblastech.
2014 © CSI