REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

SSI - Integrovaný sociální servis

Název inovace

SSI - Integrovaný sociální servis

Klíčová slova

chráněná místa, družstva, nezisková organizace, ženy ve finanční tísni, staří lidé potřebující péči, bydlení pro bezdomovce, vzdělávání, sociální služby

Místo realizace inovace

Biskaia, Španělsko (Baskitsko)

Jméno a krátký popis realizátora

SSI je družstvo, které zastřešuje několik dalších neziskových organizací zajišťující sociální služby.

Jedná se o služby zajišťující služby osobám závislým na cizí péči, osobám s omezenou hybností, sociální pohotovost (domácí násilí, povodně, trauma apod.), služby pro bezdomovce (bydlení na 3 měsíce), vzdělávání v oblasti sociálních služeb.

Pod zastřešení SSI vzniklo v roce 2004 družstvo Euskadi zabývající se vytvářením chráněných míst.

Stručná anotace inovace

Jedná se o zajišťování sociálních služeb pro region Biskaia (část Baskicka). Celá iniciativa vznikla na základě požadavku místní samosprávy zajistit v regionu chybějící podporu ženám ve finanční tísni a starým lidem. Byla založena organizace SSI, která se stala klíčovým partnerem státu v této oblasti v regionu Biskaia.

Organizace úzce spolupracuje s místní radnicí. Lidé potřebující podporu přicházejí na radnici, kde obdrží katalog sociálních služeb a ve spolupráci se zaměstnancem radnice je definována služba, kterou tento člověk potřebuje. Dle příjmů žadatele o službu je vypočítána finanční spoluúčast na službu. Pokud dojde k dohodě mezi žadatelem a radnicí, tak se žadatel stává klientem SSI.

Organizace nabízí několik inovativní řešení sociální situace -jedná se o domov pro bezdomovce, kde mohou tito lidé 3 měsíce s minimálními náklady bydlet, dále sociální pohotovost, na kterou se kdykoliv může obrátit osoba podléhající domácímu násilí. Tato pohotovost poskytuje pomoc i době povodní, kdy pomáhá postiženým situaci řešit. SSI pomáhá také ohroženým osobám pomoci zapojit se na trh práce, a to prostřednictvím družstva Euskadi.

Toto družstvo vytváří chráněná pracovní místa, na která získává podporu od baskické vlády. SSI také nabízí akreditované vzdělávání zaměřené na péči o sociálně slabé.

Období realizace inovace

1987 - dosud

Datum vytvoření případové studie

30.7.2013

SSI - Integrovaný sociální servis
SSI je družstvo, které zastřešuje několik dalších neziskových organizací zajišťující sociální služby. Jedná se o zajišťování sociálních služeb pro region Biskaia (část Baskicka). Biskaia, Španělsko (Baskitsko)
2014 © CSI