REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

O projektu

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

Hlavním nástrojem rozvoje lidského kapitálu, proto jsou sociálně orientované inovace (dále jen inovace) – nové způsoby práce a aktivizace, které efektivněji, než ty již zavedené, řeší aktuální potřeby zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (nové služby, přístupy, metody podpory).

Pomocí přenosu zkušeností našich zahraničních partnerů budou ve vybraných lokalitách vytvořeny dvě Centra sociálně orientovaných inovací (CSI) – na Šumpersku a Přerovsku, kde bude probíhat implementace nových metod – inovací.

Projekt je určen především pro samosprávu, neziskové organizace, místní partnerství, tzv. místní akční skupiny, sdružení obcí a další zájemce o sociálně orientované inovace.

Tito nositelé inovací získají s podporou projektu informace, znalosti a využijí nové kooperační vazby pro plánování a testování sociálně orientovaných inovačních projektů v praxi.

Samotná realizace projektu je rozdělena do tří hlavních etap:

  • Přenos zahraničních zkušeností zaměřený na sdílení příkladů inovací, metodik, pobídkových programů a vzdělávacích modulů, které jsou úspěšně aplikovány u zahraničních partnerů projektu.
  • Druhá fáze projektu je zaměřena na vzdělávání a praktické vytváření inovativních plánů/projektů v zázemí Center sociálních inovací (CSI). Součástí této fáze jsou i čtyři motivačně vzdělávací studijní cesty za úspěšnými projekty do Španělska, Portugalska, Skotska a Rakouska.
  • Závěrečnou částí projektu je šíření výsledků projektu a inspirace pro ostatní regiony pro uplatňování inovací v rozvoji především venkovských regionů.

Inovace znamená úspěch.

Když chcete v dnešním světě uspět, musíte vnést do své práce změny a novinky, tak abyste byli schopni reagovat na současné požadavky efektivnosti a úspor.

Sociálně orientované inovace nám mohou napomoci nacházet netradiční způsoby řešení problémů. Naše organizace se již několik let orientuje na podporu inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Realizujeme projekty zaměřené na rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Poskytujeme jim nejen široké spektrum vzdělávání, ale hlavně se snažíme pro ně nacházet konkrétní uplatnění na trhu práce.

Projekt proto přináší příležitost hledat nové výzvy a příležitosti k rozvoji znalostí a dovedností nejen v této problematice, ale i uplatňovat další osvědčené příklady sociálně orientovaných inovací ze zahraničí u nás“

Partnery projektu jsou:

  • Business Innovation Brokers S. Coop, Španělsko
  • Associacao de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada, Portugalsko
  • Globally Integrated Village Environment Reserach Lab, Rakousko
  • Red Lynx Limitied, Skotsko

Pro více informací nás kontaktujete na:
tel: +420 777 793 714
e-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz
web. www.cpkp.cz

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost GP 5.1. - Mezinárodní spolupráce.

Partneři projektu

2014 © CSI