REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Popis principů a metod

Sociální návratnost investovaných prostředků je z každé vložené libry – návratnost 13,26 liber.

Za posledních 14 měsíců bylo založeno 42 nových start-upů, které vytvořily pro místní komunitu 92 pracovních míst.

Jedná se o poměrně jedinečný model (projekt), v jiných městech také existuje forma podpory podnikání a ve službách, ale ne ve stejné podobě, jako je tomu ve zde prezentovaném případě.

Princip zapojení cílových skupin do projektu funguje na bázi, že zájemci přijdou s nějakým plánem, nápadem (může to být koníček, který chtějí přeměnit ve výdělečnou činnost, nebo např. zkušenosti z předešlého zaměstnání, které chtějí využít k podnikání) a někteří klienti dokonce ani žádný nápad nemají, pouze přijdou zkusit využít šanci a prozkoumat možnosti, jak se stát samo-výdělečnou osobou.

V rámci konzultací je pracováno s těmi zájemci, kteří přijdou s nápadem, který může být proveditelný a vede k samozaměstnání, nebo samozřejmě i s částečným nápadem, na kterém je dále pracováno, je snaha ho rozvinout a posoudit, jestli je proveditelný. Nikdy není hodnoceno, zdali je nápad špatný nebo dobrý, ale je ponecháno na klientovi, aby podle poskytnutých informací přišel s řešením sám.

Cre8te funguje jako místo pro testování podnikatelských plánů a možností jejich rozpracování. Tímto procesem jsou klienti prováděni krok po kroku. Vzdělávají se a Cre8te zjišťuje schopnostní nedostatky. Po posouzení, zdali je nápad proveditelný, se jej snaží patřičně rozpracovat a snaží se nalézt nějaký zdroj, fond nebo systém přístupu k fondu, který umožní finanční pokrytí nákladů pro zahájení záměru a jeho životaschopnost.

Průměrný časový úsek, po jakou dochází klient na konzultace před tím, než se mu podaří podnikání zahájit, je 8 týdnů (jsou ale i klienti, kteří dochází na konzultace přes rok a pořád se jim podnikání zahájit nedaří).

Pomoc klientům s vyřízením licencí, identifikace zdravotních a bezpečnostních požadavků, pomoc s náležitou registrací, rozjetím podnikatelské činnosti a věcmi jako orientace na trhu a samozřejmě i individuálním plánem.


Cre8te
Podpora podnikání pro členy místní komunity ve východním Edinburghu pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sebe-zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Edinburgh, Skotsko.
2014 © CSI