REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Úvodní část

Název inovace
CLDS - sociální služby pro handicapované děti a staré lidi s dalšími doplňkovými službami

Místo realizace
Arouca, region Arouca, Portugalsko

Klíčová slova

sociální pomoc, handicap, staří lidé, prádelna, rehabilitace

Jméno a krátký popis realizátora

Jedná se o neziskovou organizaci, která byla založena na základě veřejné poptávky pro zajištění sociálních služeb v regionu. S veřejných peněz a soukromých sbírek byla vybudováno centrum sociálních služeb v Arouce. Všechny zisky, které organizace vygeneruje, dále reinvestuje do svých služeb.

Období realizace inovace
cca 20 let, stále existuje

Stručná anotace projektu/inovace

Jedná se o centrum sociálních služeb v městě Arouca, které bylo vybudováno na základě veřejné poptávky.

Z 80% bylo zafinancováno z veřejných zdrojů a zbytek byl získán na základě veřejných sbírek. Centrum se skládá z několika služeb. Jedná se o péči o děti s mentální postižením, kterých 35 denně navštěvuje centrum.

Dále se jedná o péči o staré lidi („domov důchodců“), kteří zde bydlí a mají zajištěnu každodenní péči (30 osob).

Velmi zajímavé je propojení starých lidí s handicapovanými dětmi, kteří si navzájem mohou pomáhat za dozoru profesionálních zaměstnanců.

Doplňkovými službami jsou prádelna, sbírka použitého oblečení, možnosti přijít se okoupat, rehabilitace po úrazech a výroba vlastních předmětů. Všechny zisky jsou reinvestovány do rozvoje služeb.

Datum vytvoření dokumentu – případové studie
31.10.2013


CLDS
Centrum sociálních služeb v městě Arouca, které bylo vybudováno na základě veřejné poptávky. Skládá se z několika služeb - především slouží dětem s mentálním postižením a poskytuje péči o staré lidi.
2014 © CSI