REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje se již několik let snaží zavádět inovace do řešení nezaměstnanosti či podpory rozvoje podnikání, byl to jeden z důvodů, který nás vedl k přípravě a realizaci mezinárodního projektu, který jsme nazvali právě „Centra sociálně orientovaných inovací“. Tento projekt má dvě základní roviny – „virtuální a fyzickou“.

Ta fyzická je založena na faktickém vzniku a etablování dvou nových Center sociálních inovací na Šumpersku a Jesenicku. Centra sociálně orientovaných inovací (dále jen CSI) chtějí být otevřeným prostorem pro práci, setkávání a vzdělávání všech, kteří potřebují nebo se chtějí nechat vést k získávání nových idejí, nápadů, kteří chtějí najít kreativní místo k odrazu do světa inovací.

Chceme nabízet moderní a profesionální zázemí pro seberozvoj i vzdělávání. CSI je místem, kde můžete přijít pracovat kdykoli a na jak dlouho potřebujete. CSI je místem pro organizování profesních schůzek a workshopů. CSI je inspirativním prostorem pro sdílení zkušeností. V CSI najdete vždy naše profesionály, kteří rádi poradí, případně pomohou facilitovat jednotlivé kroky na Vašich projektových námětech. CSI také nabízí možnosti účastnit se zajímavých přednášek či seminářů.

CSI je otevřeným prostorem, kde je možné sdílet kancelářské zázemí pro všechny, jimž se nevyplatí udržovat vlastní kancelář. CSI je přirozené místo pro setkávání kreativních a podnikavých lidí. Jedná se o podnětné místo, kde je možné zavádět inovace do reálného světa. Společně se můžete pouštět do větších projektů, vzájemně se podporovat a sdílet zkušenosti. CSI je i otevřenou platformou, kde Vám pomůže navázat kontakt a spolupráci s představiteli místní samosprávy.

Ta druhá virtuální rovina - využívá internet a jeho sociálních sítí, které se staly rychlým a efektivním prostředkem pro získávání znalostí, nástrojem inspirace a učení se od druhých. Internet je totiž místem, který dokáže inovovat, iniciovat změny, které řeší problémy místních komunit.

Náš projekt proto chce a bude využívat obě základní roviny projektu (virtuální i fyzickou) a všechny jejich možnosti, k tomu abychom nacházeli příležitost „něco změnit“. Příklady a inspirace, které jsou šířeny a sdíleny, mají totiž sílu podpořit další úspěšné inovace. Většina úspěšných inovací se totiž nezrodí v hlavě jednoho člověka, ale je to proces, kdy několik lidí postupně rozpracovává původní myšlenku. Někoho prostě něco napadne a ostatní ji začnou rozpracovávat. Nakonec se jeden směr podaří a v několika dalších krocích z toho může být opravdu skvělý nápad. Úspěšná inovace je totiž obvykle taková, kterou se podaří zrealizovat nejen v jednom místě a čase, ale podaří se ji etablovat a využít ku prospěchu více účastníků či uživatelů.

Obě roviny (virtuální i fyzická) jsou tedy nastaveny tak, aby docházelo k šíření sociálních inovací rychlou a adresnou komunikaci mezi lidmi, mezi všemi, kdo mají zájem se inspirovat k další změně. Náš přístup založený na efektivních způsobech komunikace, podporují nejen individuální kreativitu, ale podporuje i skupinový užitek.

Navštivte nás a seznamte se s komplexním nabídkou našich služeb a možnostmi projektu!

Kde najdete CSI?

Šumpersko - M.R. Štefánika 318/1, Šumperk

Přerovsko - ul. Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou, přízemí budovy zámku, kancelář č. 107

M.R . Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
ul. Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou, přízemí budovy zámku, kancelář č. 107
2014 © CSI